eng
ελ

Ghislaine Kοντιζά M.D. PhD

Ιατρός Μικροβιολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Παρισίων
Hopital Cochin Port Royal
1996- σήμερα Υπεύθυνος  του Κέντρου Εργαστηριακών Ερευνών και Ελέγχου Γονιμότητας  ΓΟΝΙΜΟ-ΤΣΕΚ Ε.Π.Ε. του ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
1944-1996 Ιδιωτικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο – Λάκκα Μύκονος
1992-1993 Μικροβιολόγος Εργαστηρίου NOTRE DAME DES CHAMPS-PARIS
1992 Διδακτορική Διατριβή
Θέμα  «Κατάψυξη  ανθρωπίνων εμβρύων»
1992 Δίπλωμα Ειδικευμένων Σπουδών Μικροβιολογίας
1987-1991 Δίπλωμα Ειδικευμένων  Σπουδών
(Diplomes d’Etudes Specialisees)

  • Γενική και Κλινική Βακτηριολογία και Ιολογία
    (Hopital Necker Enfants Malades)
  • Γενική και Ειδική Βιοχημία
  • Κυτταρολογική Αιματολογία Αιμόσταση και Αιμοβιολογία
  • Ανοσολογία και Ανοσοπαθολογία
  • Γενική και Κλινική Παρασιτολογία και Μυκητολογία
1989-1990 Πρακτική Ασκηση Ειδικότητος στο Κέντρο  Εξωσωματικής  Γονιμοποίησης Pr. Duval-Paris
1987-1988 Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (D.E.A)
Φυσιολογία της Αναπαραγωγής (Κολλέγιο της  Γαλλίας – Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ανάπτυξης (College de France -Pr. Jost- Paris)
1987 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Παρισίων
(Hopital Cochin Port Royal)